ਜੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ?

ਸੁਣੋ ਫੈਡਰਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਨਿਸਟਰ ਦਾ ਜਵਾਬ

Why are truckers, unlike other essential workers, not exempt from the vaccine mandate?