ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਮੀਟ ਨੂੰ ਯੂਐਸ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ

Lab grown meat gets approval from US Food and Drug Administration

David Kay, Director of Communications of Upside Foods, First company to start growing cultivated meat shares the process and advantages in an exclusive chat