ਸਰੀ ਵਿੱਚ 40 ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਕਾਰ ਰੋਕੀ; ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ – Constable SARABJIT Sangha

ਸਰੀ ਵਿੱਚ 40 ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਕਾਰ ਰੋਕੀ; ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ – Constable SARABJIT Sangha

Punjabi youths who swarmed RCMP officer’s car in Surrey can face deportation – Constable Sarabjit Sangha