ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਵਡਾ ਅੱਡਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? | Is Punjab becoming a land of gangsters?

Is Punjab becoming a land of gangsters?

ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਵਡਾ ਅੱਡਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

Prof. Avinash Singh, Senior Journalist talks about the reasons and solutions for controlling the increasing number of gangs in Punjab.

Photo: wikipedia