ਲਾਡਲੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ

ਹਰਜਿੰਦਰ ਥਿੰਦ ਨੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ “ਕੀ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਲਾਡਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ?”