ਬੱਸ ਕਰੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ 41, ਕਰਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦੇ cousin ਨੇ ਕੀਤੀ RED FM ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ

ਬੱਸ ਕਰੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ 41, ਕਰਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦੇ cousin ਨੇ ਕੀਤੀ RED FM ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ

“Why authorities allowed buses on roads while air transportation was at halt?